Contact Us
Shanghai LINKER Industry Co.,Ltd
Mobile: +86-18019763531
Whats app: 0086 18019763531
E-Mail: sales@linkerindustry.com
vật liệu xây dựng nhựa; vật liệu cách điện; ống lượn sóng; ống PVC; nhựa tổng hợp

Thượng Hải Linker Industry Co, Ltd.is một doanh nghiệp gia đình mà tích hợp nghiên cứu, phát triển, thiết kế, sản xuất và thương mại. nhà máy liên kết được thành lập vào năm 1998 Tháng Mười. Nhà máy này đã có hai mươi năm kinh nghiệm và lịch sử. Trong những năm này, công ty cam kết để phát triển và sản xuất kháng nhựa ống mềm sóng lửa và ống mềm bằng nhựa. Các sản phẩm chính là hơn 10 loại kỹ thuật khác nhau của ống nhựa mềm, và có thể tùy chỉnh màu sắc, đường kính và độ dày theo yêu cầu của khách hàng.